Dřevostavby Dekpanel

 
 
spodni_stin
 
Dekpanel Ostrava
 
DEKPANEL je masivní dřevěný panel určený pro nosnou konstrukci stěn bytových a občanských staveb. Panely DEKPANEL jsou tvořeny ze tří (případně pěti) vrstev vzájemně kolmo orientovaných prken tl. 27 mm. Vrstvy prken jsou vzájemně propojeny vruty rozmístěnými v pravidelném rastru. Dřevěné masivní panely DEKPANEL se vyrábí v rozměrech až 3,5 m x 12,5 m, což umožňuje vysokou variabilitu řešení staveb.

Panely jsou na stavbu dodávány přesně opracované na CNC obráběcím centru s předem vyřezanými spoji, stavebními otvory a dalšími úpravami. Přesné opracování panelů usnadňuje a významně urychluje následnou montáž na staveništi. Sestavení nosné konstrukce na stavbě je potom otázkou několika dnů. Propracovaný systém detailů DEKPANEL výrazně zjednodušuje dodržení vzduchotěsnosti domu, která se kontroluje provedením Blower door testu a získání hodnot o průvzdušnosti obálky budovy je jedním z požadavků na získání dotace v rámci dotačních programů pro úsporu energií (např. NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM).

DEKPANEL je vhodný pro nosnou i nenosnou konstrukci rodinných a bytových domů, dále školních, sportovních a administrativních budov, ale i pro nástavby a přístavby stávajících objektů.
 

RYCHLOST REALIZACE

Díky přesnému opracování panelů na plošném CNC obráběcím centru je následná montáž na stavbě velmi rychlá. Doba montáže středně velkého rodinného domu o dvou podlažích trvá pouze pár dnů. Díky této výhodě dochází ke značné finanční úspoře oproti jiným dřevostavbám. Navíc může celý dům jet na jednom autě i s krovem! Umístění na základovou desku probíhá za pomoci hydraulické ruky přímo z auta, popř. ve složitějším terénu za pomoci jeřábu.

NIŽŠÍ NÁKLADY

Rychlost výstavby dřevostavby ušetří za zbytečné hypoteční úroky a případné náklady za provizorní ubytování po dobu výstavby. S námi bydlíte do několika týdnů. Náš typový dům je v provedení PASIV splňující podmínky dotace B.2 Nová zelená úsporám ve výši dotace 450 000 Kč.

ÚSPORA ENERGIÍ – PASIVNÍ PROVEDENÍ

Dřevostavba splňuje požadavky energeticky úsporného domu. V provedení PASIV na vytápění ročně ušetříte až desítky tisíc korun!

ZDRAVÉ BYDLENÍ A SKLADBY KONSTRUKCÍ

Předností dřevostavby v systému DEKPANEL je i to, že dokáže vyrovnávat vlhkost v interiéru a udržovat tak stabilní klima. Panely jsou vyráběny v několika konstrukčních variantách podle účelu použití. Základní třívrstvý panel tloušťky 81 mm je určen pro vnitřní stěny. Tentýž panel se vzduchotěsnicí fólií (sd ≥ 4,45 m) vloženou pod vnější vrstvu prken je určen pro běžné obvodové stěny. V případě požadavku na pohledovou úpravu povrchu se k panelu po osazení přišroubuje nebo přilepí masivní dřevěná lepená deska (BIO deska). Alternativou je náhrada vnitřní vrstvy prken BIO deskou popř. palubkami o tl. 28 mm. Pro silně staticky namáhané stěny lze použít 5 vrstvý panel tl. 135 mm. Přehled jednotlivých konstrukčních variant panelů DEKPANEL jsou uvedeny na www.dekpanel.cz
 
Systém DEKPANEL
Panely DEKPANEL
Konstrukční varianty DEKPANELU
 

VĚTŠÍ PODLAHOVÁ PLOCHA

DEKPANEL má v porovnání se zděnými stěnami výrazně menší tloušťku. Při stejné zastavěné ploše má dům postavený z panelu větší využitelný vnitřní prostor. Průměrná úspora je cca 10 m2-15 m2, což je v podstatě jedna místnost navíc. Příklad srovnání RD FastHome 1 z katalogu GServis - pasivní domy při zachování stejných vlastností domu a splnění podmínek pro dotační titul Zelená úsporám.

Konstrukční systémZastavěná plochaUžitná plocha přízemí
DEKPANEL 81F s tepelnou izolací z šedého polystyrenu tl. 280 mm127 m2117,6 m2
Wienerberger Porotherm vyplněný tepelným izolantem tl. 500 mm127 m2101,9 m2
Porobetonové tvárnice Ytong s lambdou tl. 500 mm127 m2101,9 m2
Vápenopískové cihly KM Beta s izolací z šedého polystyrenu tl. 280 mm127 m2113 m2

 

EKOLOGICKÉ ASPEKTY

DEKPANEL je vyráběn ze dřeva, které pochází převážně z českých lesů. Výroba panelů je koncipována s ohledem na maximalizaci využítí vstupní surovin a minimalizaci odpadu. Při výrobě není používáno žádné lepidlo ani jiné chemické přípravky. Výhodou oproti konkurenčním systémům je fakt, že panely si nevyrábíme předem a následně neopracováváme, ale na CNC portálu jsou vyskládány přesně podle zadání, což šetří materiál a následně snižuje i cenu celého panelu.

NEHOŘLAVOST

Masivní dřevěné panely mají testovanou požární odolnost zkouškami v požární zkušebně. Byl testován samotný panel bez dalších vrstev, aby se prokázalo, že je požární odolnost nosné konstrukce dostatečná. Doplnění dalších vrstev, například sádrokartonového obkladu, se výsledná požádní odolnost konstrukce ještě zvyšuje. Při požárních zkouškách se projevil příznivý vliv spojovacích prostředků, díky nimž v průběhu zkoušky nedocházelo k náhlému odpadávání jednotlivých vrstev prken, ale panel se choval jako celistvý dřevěný prvek.

Testovaný typ panelu

Testovaný typ paneluVýsledek
DEKPANEL D 81REI 30 DP3
DEKPANEL D 108 BREI 60 DP3

 
Test nehořlavosti
 

STATICKÁ ÚNOSNOST

Statická únosnost panelů byla testována ve zkušební laboratoři s výrobními výsledky. I při relativně malé tloušťce jsou masivní dřevěné panely DEKPANEL velmi únosné jak pro svislé, tak pro vodorovné zatížení.

Zkoušky statické únosnosti probíhaly v laboratořích ČVUT v Praze.

Pro obdržení relevantních výsledků byly panely testovány na vzorcích 1:1 a byly zatěžovány jak svislým tlakem, tak i kombinací svislého a vodorovného tlaku.

Označení paneluSvislá únosnost bez zatížení větrem
(vnitřní panel)
Svislá únosnost se zatížení větrem
(vnější panel)
Charakteristická hodnota vodorovné
výztužné únosnosti [kN/bm]
Dekpanel D8161,05642,16712,917
Dekpanel D81S91,6472,4112,917
Dekpanel D135177,72146,8512,917
Dekpanel D108B61,05642,16712,917


Poznámky:
Uvedené hodnoty únosností jsou platné pro panely o výšce max. 3,0 m. Zatížení větrem pro únosnost vnějšího panelu je uvažováno pro podmínky: větrná oblast II, kategorie terénu III, výška nad terénem do 10 m.
Případné použití vzduchotěsnicí fólií (F) nemá negativní vliv na parametry únosností.

 
Zahájení testu na ČVUT
Probíhá 9 minutový test statické pevnosti při maximálním zatížení panelu
Dosažení maximálního zatížení zařízení, při tlaku 5,12 tuny.
 

VZDUCHOTĚSNOST OBÁLKY BUDOVY

Panely se vzduchotěsnou úpravou (označní F) jsou opatřeny speciální vzduchotěsnící fólií, která je vložena mezi vrstvy prken při výrobě panelu. Díky tomu je folie chráněná před poškozením během manipulace a montáže. Reálná vzduchotěsnost konstrukce byla doposud ověřována na mnoha stavbách pasivních domů s vynikajícími výsledky

TECHNOLOGIE VÝROBY

DEKPANEL se vyrábí unikátní patentovanou technologií na území ČR bez použití lepidel a s nízkými nároky na spotřebu energie při výrobě. Základní vstupní surovinou jsou tloušťkově egalizovaná prkna tloušťky 27 mm z jehličnatého dřeva (většinou smrkového nebo borovicového) převážně české produkce. Jednotlivé vrstvy prken jsou vzájemně kolmo orientované a propojené vruty v pravidelném rastru.

ŽIVOTNOST

Systém DEKPANEL je navržen na vysokou životnost, což potvrzují testy nehořlavosti a statické testy a další.

VARIABILITA

Systém DEKPANEL architektům a projektantům poskytuje značnou volnost při tvorbě domu, kruhová okna nebo rohové okno bez sloupku? Není problém.