Typové domy

 
 
spodni_stin
 

Typový projekt – pasivní dům

 
Představujeme Vám náš první typový projekt. Jedná se o přízemní rodinný dům. Konstrukční systém domu je formou dřevostavby v systému DEKPANEL v pasivním provedení. Dům je navržen ve třech velikostních variantách a to tak, aby mohl být případně budován jako rostoucí dům.
Systém umožňuje postupnou dostavbu domu dle aktuálních potřeb a finančních možností klienta.

Dům je navržen v pasivním standardu - třída energetické náročnosti budovy "A" což znamená, že splňuje požadavky programu Nová zelená úsporám pro získání dotace v oblasti B.2. ve výši 450 000,-Kč.
 
Rodinný dům FAMILY 4+KK
Bytové jednotky: 1
Užitná podlahová plocha: 97,98m2
Zastavěná plocha rodinného domu: 141,65m2
Obestavěný prostor: 543,34m3


Architektonické řešení:
Jedná se o jednopodlažní, nepodsklepený rodinný dům, kapacitně jeden byt. Dům je možné realizovat jako takzvaný rostoucí dům. Základní stavba o velikosti 2+KK s postupnou dostavbou až na velikost 4+KK. Půdorys domu má tvar písmene L a otevírá se na jih do zahrady. Střecha je na dvou místech předsazená a vytváří tak krytou terasu na východní straně a závětří na severní straně. Návrh rodinného domu vychází z nároků na kvalitní a zdravé bydlení s velmi nízkou energetickou náročností. Objekt je včleněn do krajiny tak, aby ctil niveletu terénu. Architektonické řešení rodinného domu vychází z koncepce návrhu pasivního domu, kdy jsou provozní a hygienické místnosti orientovány převážně k severní světové straně (případně východní) a výplně otvorů obytných místností jsou navrženy směrem k jižní, východní a západní světové straně.Vstup do objektu je navržen na severní fasádě.

Konstrukční a stavebně technické řešení:
Novostavba je navržena jako dřevostavba z nosných, masivních, stěnových dřevěných panelů DEKPANEL tl.81mm . Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem se stěrkovou omítkou, popřípadě dřevěnými obklady. Jedná se o nepodsklepenou stavbu s plochou střechou. Zateplení střechy je řešeno položením spádových klínů z EPS v tloušťce od 20 do 180mm, pod kterými jsou položeny dvě vrstvy EPS 150 tl. 200mm. Tepelná izolace podlahy na zemině je tvořena dvěmi deskami XPS o celkové tloušťce 240 mm. V novostavbě budou použita plastová nebo dřevěná okna zasklená izolačním trojsklem (Ug = 0,5 W/m2K, Uf = 0,95 W/m2K). Celková tepelná ztráta rodinného domu 2,84 kW. Jako tepelný zdroj je navržena kompaktní jednotka, která slouží jako systém pro vytápění, chlazení, přípravu TUV a větrání. Vytápění je podlahové teplovodní.Kompaktní jednotka NILAN VP18K EK9WT.Součástí kompaktní jednotky je tepelné čerpadlo o výkonu 2,1 kW, které slouží jako primární zdroj a elektrická topná patrona o výkonu 9kW, která vykrývá menší účinnost tepelného čerpadla během extrémních zimních venkovních teplot.

Součástí kompaktní jednotky je dále:
  • integrovaná akumulační nádrž o objemu 180l,
  • výměník v nádrži pro připojení solárních kolektorů
  • protiproudý výměník s aktivní rekuperací. Výměna vzduchu je až 350m3,účinnost rekuperace je 98% (aktivní rekuperace)
 
 
 
Animace vzorového domu
 
 
 
Animace vzorového domu
 
 
 
 
 
 
 
Svým moderním architektonickým řešením je dům vhodný do nízkopodlažní okolní zástavby a pro rovinatý, popř. mírně svahovitý pozemek.
 
 
 
Severní pohled
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dům je řešen ve třech velikostních variantách 2+KK,3+KK,4+KK.
 
 
 
Varianta 4+KK
 
Varianta 4+KK
 
 
 
Varianta 3+KK
 
Varianta 3+KK
 
 
 
Varianta 2+KK
 
Varianta 2+KK